top of page
Korte voorstelling
moorinneken.jpg

Een experiment in een zoektocht naar meerstemmigheid...

Wanneer mensen spreken over een thema dat hen nauw aan het hart ligt, zijn ze vaak geneigd om anderen te proberen te overtuigen of om zich te omringen met gelijkgezinden. Het project ‘Conversaties over verleden, heden en toekomst’ probeert op zoek te gaan naar nieuwe, andere manieren van spreken. Het wil niet aanzetten tot een debat, met als bedoeling te overtuigen of een consensus te bereiken. Wél wil het  een meerstemmig gesprek mogelijk maken.

 

Waarin mensen met verschillende ervaringen en achtergronden elkaar ontmoeten, met elkaar spreken en van elkaar te leren…

Het project ‘Conversaties over verleden, heden en toekomst‘ wil mensen samenbrengen met verschillende ervaringen met en visies op het koloniale verleden en de gevolgen daarvan. Het wil een ruimte creëren waarin mensen met verschillende achtergronden (bijvoorbeeld mensen met Congolese roots, oud-kolonialen, ex-missionarissen of mensen met een fascinatie voor erfgoed) elkaar ontmoeten en vanuit een openheid met elkaar spreken en naar elkaar luisteren.

Om samen een antwoord te formuleren op de vraag ‘Hoe moeten wij omgaan met dat koloniale verleden om samen verder te kunnen?’

Het project ‘Conversatie over verleden, heden en toekomst’ wil het vraagstuk van het koloniale verleden ‘ teruggeven’ aan mensen die zich betrokken partij voelen.  Deelnemers worden uitgenodigd om samen een zeer concreet spoor van het koloniale verleden te onderzoeken en na te gaan waar dit spoor vandaan komt, en wat de effecten en betekenissen ervan zijn. Vertrekkend vanuit dit onderzoek formuleren deelnemers samen een antwoord  op de vraag ‘Hoe moeten wij omgaan met dat koloniale verleden om samen verder te kunnen?’

.

bottom of page